amayanda - onderzoek en advies - wonen en volkshuisvesting

Opdrachtgevers zijn onder meer: Onderzochte marktgebieden: Activiteiten:  

Harlingen - Haven Project BV
Logo


  • Woningmarktonderzoek
  • Woonwensenonderzoek
  • Monitoring van de woningmarkt
  • Woonbeleid en volkshuisvesting


Op afstand of dichtbij Amayanda: wat betekent dat? Woningmarktonderzoek Woonwensenonderzoek
Amayanda werkt meestal op afstand. De benodigde gegevens zijn digitaal beschikbaar en ook de communicatie kan grotendeels via telefoon of email. Dit spaart tijd en kosten. Uiteraard is (interim) werk op locatie ook goed mogelijk. Kantoor is gevestigd in Maastricht. Bij projectontwikkeling is gedegen marktonderzoek onontbeerlijk. De praktijk wijst uit dat onderzoek vaak beperkt blijft tot het gevoel van een lokale kenner. Daar is niets mis mee, maar het is wel aan te bevelen dit te onderbouwen.

Hoe? Door op basis van feiten naar de lokale bevolking te kijken: hoe welvarend zijn huishoudens? Waar komen kopers vandaan? Wie vormen de doelgroepen? En hoe zit de woningvoorraad in elkaar? Zitten er gaten in de markt?

En: wat staat er te koop? Wat wordt er verkocht en tegen welke prijs? Hoe is de verhouding tussen aanbod en vraag? Welke prijssegmenten lopen wel, en welke niet? En hoe functioneren nieuwbouwprojecten in de omgeving? Van welke projecten komt concurrentie?

Gegevens die dit soort vragen beantwoorden, vormen samen met de nodige duiding een goed fundament voor de verdere ontwikkeling (programma, afzetsnelheden, prijsstelling, doelgroepen) en de marketing van een project.
Het bevragen van potentiële kopers of huurders naar hun woonwensen gebeurt steeds meer. Online kunnen enquêtes gemakkelijk door belangstellenden worden ingevuld. Het opstellen van goede vragen en het analyseren van de uitkomsten zodat deze direct kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij de verdere ontwikkeling van een woningbouwproject, is één van de specialiteiten van Amayanda.
Oranjeplein 266 - 6224 KZ Maastricht
Geert van der Bruggen Contact

Klik hier voor C.V.
Neem contact op via info@amayanda.nl
of bel 06 4858 4647.

linkedin
Een beeld zegt meer dan duizend woorden Monitoring van de woningmarkt Woonbeleid Tussen gevoel en rocket science
Kenmerkend voor het werk van Amayanda is de  presentatie van de onderzoeksresultaten: weinig tekst, weinig getallen, maar een grafische weergave. De resultaten worden letterlijk in één oogopslag duidelijk. Zie het voorbeeld.

De woningmarkt is continu in beweging, de laatste tijd gelukkig de goede kant op! Om de ontwikkelingen in een gebied  inzichtelijk te maken, kan Amayanda de markt voor u monitoren. Bijvoorbeeld door elk kwartaal de transacties, prijsontwikkelingen en nieuwbouwprojecten in een gebied te analyseren en te duiden.  

 

 

Amayanda is ook beschikbaar voor het formuleren, uitvoeren en monitoren van beleid, bijvoorbeeld voor een gemeente (woonvisie) of corporatie. Denk hierbij aan woonruimteverdelingsvraagstukken, de woningbouwprogrammering, leefbaarheidsopgaven, doelgroepenbeleid of aan specifieke onderwerpen, zoals particuliere woningverbetering of kamerverhuurbeleid. 
Hoe onderscheidt Amayanda zich? De analyses geven een feitelijk beeld van de woningmarkt. Duiding van deze feiten biedt een goede toevoeging op het lokale marktgevoel.

Deze aanpak is minder tijdrovend en duur dan complexe onderzoeken. Hierdoor zijn onderzoeken feitelijk, praktisch toepasbaar, snel op te leveren en ook scherp geprijsd. Neem voor een offerte of vragen vrijblijvend contact op.
Home


Copyright by Amayanda, 2016